Tin tức

Tin buồn: NSNA Đặng Đình An, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã từ trần

NSNA Đặng Đình An, sinh năm 1954, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội NSNA Đặng Đình An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã từ trần sau ...

Tin buồn: NSNA Bùi Sơn (Bùi Văn Sơn) đã từ trần

NSNA Bùi Sơn (Bùi Văn Sơn), sinh năm 1946, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Ba Đình, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. NSNA Bùi Sơn đã từ trần tại Hà Nội vào 07h45 ngày 22/3/2021 (tức ngày 10 tháng 2 năm Tân Sửu), ...

Tin buồn: NSNA Đỗ Quốc Khánh đã từ trần

NSNA Đỗ Quốc Khánh, sinh năm 1957, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Ba Đình, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. NSNA Đỗ Quốc Khánh NSNA Đỗ Quốc Khánh đã từ trần tại Hà Nội vào tháng 01/2021 (tức tháng Chạp năm Canh Tý), ...

Tin buồn: NSNA Nguyễn Ngọc Văn đã từ trần

NSNA Nguyễn Ngọc Văn sinh năm 1935, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Cầu Giấy, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội.   NSNA Nguyễn Ngọc Văn NSNA Nguyễn Ngọc Văn đã từ trần vào hồi 20h30 ngày 11/9/2020 (tức ngày 24 tháng 7 năm ...

Tin buồn: NSNA Đinh Kim Hải đã từ trần

NSNA Đinh Kim Hải sinh năm 1939, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Đống Đa, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội.   NSNA Đinh Kim Hải NSNA Đinh Kim Hải đã từ trần vào hồi 09h30 ngày 31/8/2020 (tức ngày 13 tháng 7 năm Canh ...

Tin buồn: NSNA Cao Phong (Phạm Cao Phong) đã từ trần

NSNA Cao Phong (Phạm Cao Phong) sinh năm 1949, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Báo chí, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. NSNA Cao Phong NSNA Cao Phong đã từ trần vào hồi 08h16 ngày 20/8/2020 (tức ngày 02 tháng 7 năm Canh ...

Tin buồn: NSNA Nguyễn Nhưng (Nguyễn Đình Nhưng) đã từ trần

NSNA Nguyễn Nhưng (Nguyễn Đình Nhưng) sinh năm 1916, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Cầu Giấy, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. NSNA Nguyễn Nhưng NSNA Nguyễn Nhưng đã từ trần vào hồi 15h27 ngày 10/7/2020 (tức ngày 20 tháng 5 năm Canh Tý), ...

Tin buồn: NSNA Tạ Công Dân (Tạ Dân) đã từ trần

NSNA Tạ Công Dân (Tạ Dân), sinh năm 1947, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Tây Hồ, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. NSNA Tạ Dân NSNA Tạ Dân đã từ trầnlúc 03h45 ngày 11/4/2020 (tức ngày 19 tháng Ba năm Canh Tý), hưởng ...

Tin buồn: NSNA Đan Quế (Trần Thị Quế) đã từ trần

NSNA Đan Quế (Trần Thị Quế) sinh năm 1937, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Văn phòng, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. NSNA Đan Quế NSNA Đan Quế đã từ trần vào hồi 20h00 ngày 15/3/2020 (tức ngày 22 tháng Hai năm Canh Tý), ...

Tin buồn: NSNA Nguyễn Đức Bái đã từ trần

NSNA Nguyễn Đức Bái sinh năm 1933, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Hai Bà Trưng, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội NSNA Nguyễn Đức Bái NSNA Nguyễn Đức Bái đã từ trần ngày 09/3/2020 (tức ngày 16 tháng Hai năm Canh Tý), hưởng thọ ...