Tin tức

Tin buồn: NSNA Lê Vượng từ trần

NSNA Lê Vượng, sinh năm 1918, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Hoàn Kiếm, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. Do tuổi cao sức yếu NSNA Lê Vượng đã từ trần hồi 06h15′ ngày 21 tháng 10 năm 2021 (tức ngày 16 tháng 9 năm ...

Tin buồn: NSNA Vũ Anh Dũng từ trần

NSNA Vũ Anh Dũng, sinh năm 1976, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Xứ Đoài, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. Do bệnh nặng mặc dù đã được chữa trị nhiều ngày nhưng không qua khỏi, NSNA Vũ Anh Dũng đã từ trần hồi 19h05′ ...

Tin buồn: NSNA Xuân Liễu (Trần Xuân Liễu) từ trần

NSNA Xuân Liễu (Trần Xuân Liễu), sinh năm 1935, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội khóa II, hội viên sáng lập Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Tây Hồ, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. ...

Tin buồn: NSNA Đặng Đình An, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã từ trần

NSNA Đặng Đình An, sinh năm 1954, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội NSNA Đặng Đình An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã từ trần sau ...

Tin buồn: NSNA Bùi Sơn (Bùi Văn Sơn) đã từ trần

NSNA Bùi Sơn (Bùi Văn Sơn), sinh năm 1946, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Ba Đình, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. NSNA Bùi Sơn đã từ trần tại Hà Nội vào 07h45 ngày 22/3/2021 (tức ngày 10 tháng 2 năm Tân Sửu), ...

Tin buồn: NSNA Đỗ Quốc Khánh đã từ trần

NSNA Đỗ Quốc Khánh, sinh năm 1957, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Ba Đình, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. NSNA Đỗ Quốc Khánh NSNA Đỗ Quốc Khánh đã từ trần tại Hà Nội vào tháng 01/2021 (tức tháng Chạp năm Canh Tý), ...

Tin buồn: NSNA Nguyễn Ngọc Văn đã từ trần

NSNA Nguyễn Ngọc Văn sinh năm 1935, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Cầu Giấy, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội.   NSNA Nguyễn Ngọc Văn NSNA Nguyễn Ngọc Văn đã từ trần vào hồi 20h30 ngày 11/9/2020 (tức ngày 24 tháng 7 năm ...

Tin buồn: NSNA Đinh Kim Hải đã từ trần

NSNA Đinh Kim Hải sinh năm 1939, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Đống Đa, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội.   NSNA Đinh Kim Hải NSNA Đinh Kim Hải đã từ trần vào hồi 09h30 ngày 31/8/2020 (tức ngày 13 tháng 7 năm Canh ...

Tin buồn: NSNA Cao Phong (Phạm Cao Phong) đã từ trần

NSNA Cao Phong (Phạm Cao Phong) sinh năm 1949, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Báo chí, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. NSNA Cao Phong NSNA Cao Phong đã từ trần vào hồi 08h16 ngày 20/8/2020 (tức ngày 02 tháng 7 năm Canh ...

Tin buồn: NSNA Nguyễn Nhưng (Nguyễn Đình Nhưng) đã từ trần

NSNA Nguyễn Nhưng (Nguyễn Đình Nhưng) sinh năm 1916, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Cầu Giấy, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. NSNA Nguyễn Nhưng NSNA Nguyễn Nhưng đã từ trần vào hồi 15h27 ngày 10/7/2020 (tức ngày 20 tháng 5 năm Canh Tý), ...