Pol Pot thảm sát người dân Ba Chúc trong năm 1977 – 1978

Chia sẻ:

(Khám phá) Những hình ảnh tố cáo tội ác của Pol Pot đối với người dân Ba Chúc (An Giang).

Hàng nghìn người được Pol Pot đem ra cánh đồng tại xã Ba Chúc để giết hại năm 1978.

Pol Pot đưa người dân ra cánh đồng giết người hàng loạt.

Xóm làng Ba Chúc bị bọn Pol Pot đốt phá.

Xóm làng Ba Chúc bị bọn Pol Pot đốt phá.

Nhà cửa người dân Ba Chúc cũng bị đập bỏ, đốt phá tan tành.

Nhà cửa người dân cũng bị Pol Pot đập bỏ, đốt phá trong thời gian chiếm đóng.

Người dân sống trong màn trời chiếu đất sau vụ thảm sát của Pol Pot đối với bà con Ba Chúc.

Người dân sống trong màn trời chiếu đất vì bọn Pol Pot đã đốt hết nhà cửa.

Một người đàn ông tìm kiếm tài sản trên nền nhà bị bọn Pol Pot đốt phá.

Một người đàn ông tìm kiếm tài sản trên nền nhà sau khi bọn Pol Pot chiếm đóng năm 1978.

Em nhỏ này sống sót trong đêm sau khi cả gia đình bị Pol Pot giết hại.

Em nhỏ này sống sót sau khi cả gia đình bị Pol Pot giết hại vào đêm 1/5/1977.

Bộ đội Việt Nam bắt giữ bọn Pol Pot tại An Giang năm 1978.

Bộ đội Việt Nam bắt giữ, áp giải trên 20 tù binh Pol Pot tại An Giang năm 1978.

Người dân huyện Bảy Núi, An Giang sơ tán vào năm 1978.

Người dân huyện Bảy Núi, An Giang sơ tán năm 1978.

Hang Ba Lê, nơi gần 50 người trong dòng họ ẩn náu bị chúng giết.

Hang Ba Lê, nơi gần 50 người trong dòng họ ẩn náu bị chúng giết.

Dùi, vật dụng được Pol Pot dùng để đập đầu, giết hại người dân Ba Chúc năm 1978.

Dùi, vật dụng được Pol Pot dùng để đập đầu, giết hại người dân Ba Chúc năm 1978.

Mìn trống cơm, vũ khí Pol Pot dùng để giết hại người dân Ba Chúc,

Mìn trống cơm, vũ khí Pol Pot dùng để giết hại người dân Ba Chúc.

Khu nhà mồ tập thể và nơi trưng bày Chứng tích tội ác Pol Pot được xây dựng bên hông chùa Tam Bửu tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang.

Khu nhà mồ tập thể và nơi trưng bày Chứng tích tội ác Pol Pot được xây dựng bên hông chùa Tam Bửu tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang.

Tin liên quan