Danh sách Hội viên

DANH SÁCH HỘI VIÊN NĂM 2016
HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

I/ Chi hội Nhiếp ảnh Ba Đình:
1. Vũ Nhật Thăng – Chi hội trưởng
2. Hoàng Minh – Chi hội phó
3. Tạ Quang Hậu – Chi hội phó

 TT  HỌ VÀ TÊN
1. Nguyễn Văn An
2. Nguyễn Tiến Bách
3. Dư Xuân Bắc
4. Trần Thị Kim Dung
5. Lương Tuấn Dũng
6. Ngô Dư
7. Tạ Quang Hậu  CHP
8. Trịnh Phi Hùng
9. Đỗ Huy
10. Đỗ Quốc Khánh
11. Đỗ Phương Mai
12. Hoàng Minh   CHP
13. Nguyễn Đăng Minh
14. Nguyễn Vọng Ngàn
15. Nguyễn Chu Phác
16. Bùi Văn Sơn
17. Phạm Kỷ Sửu
18. Hoàng Ngọc Thạch
19. Đặng Ngọc Thái
20. Phạm Trung Thành
21. Vũ Nhật Thăng CHT
22. Hoàng Thanh Thúy
23. Đỗ Đức Việt
24. Quốc Việt
25. Cao Trương Vĩnh

II/ Chi hội Nhiếp ảnh Báo chí:
1. Vũ Anh Tuấn – Chi hội trưởng
2. Ứng Quốc Bình – Chi hội phó
3. Nguyễn Cao Minh – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Trần T. Nguyệt Ánh
2. Xuân Át
3. Ứng Quốc Bình CHP
4. Nguyễn Đức Chỉnh
5. Hoàng Mạnh Cường
6. Nguyễn Dần
7. Vũ Đạt
8. Hoàng Kim Đáng
9. Bạch Thành Đồng
10. Nguyễn Thanh Hải
11. Trần Thanh Hải
12. Trịnh Hải
13. Cao Việt Hòa
14. Trần Hồng
15. Vũ Đức Huy
16. Vũ Quang Huy
17. Nguyễn Khắc Hường
18. Nguyễn Đăng Khoa
19. Phạm Kim
20. Trần Kim Lê
21. Minh Lương
22. Nguyễn Cao Minh CHP
23. Lê Khiếu Minh
24. Trần Thị Quỳnh Như
25. Trần Nhân Quyền
26. Hoàng Như Thính
27. Vũ Anh Tuấn  CHT
28. Nguyễn Trọng Thanh
29. Phạm Công Thắng
30. Nguyễn Duy Ngọc

III/ Chi hội Nhiếp ảnh Cầu Giấy:
1. Nguyễn Huỳnh Mai  – Chi hội trưởng
2. Nguyễn Tự Thành – Chi hội phó
3. Nguyễn Anh Tuấn – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Nguyễn Xuân Chính
2. Trần Trọng Độ
3. Nguyễn Quang Huy
4. Phạm Huy Khang
5. Nguyễn Bảo Lộc
6. Đỗ Quang Lục
7. Nguyễn Huỳnh Mai      CHT
8. Viết Anh Mạnh
9.  Trần Đức Minh
10.  Nguyễn Trường Minh
11. Nguyễn Nhưng
12. Hoàng Bá Phương
13. Nguyễn Văn Tán
14. Nguyễn Tự Thành CHP
15. Nguyễn Anh Tuấn  CHP
16. Bùi Mạnh Tuấn
17.  Nguyễn Ngọc Văn


IV/ Chi hội Nhiếp ảnh Đông Anh:

1. Nguyễn Sỹ Tân – Chi hội trưởng
2. Nguyễn Tiến Dũng – Chi hội phó
3. Đỗ Thanh Uyên – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Trịnh Thị Bình
2. Nguyễn Tiến Dũng CHP
3. Ngô Định
4. Nguyễn Hồng Được
5. Nguyễn Tuấn Hồng
6. Nguyễn Văn Kình
7. Ngô Lịch
8. Nguyễn Tiến Nội
9. Lê Minh Đức
10. Ngô Toàn Thắng
11. Phạm Trường Thi
12. Công Tiến Thịnh
13. Nguyễn Sỹ Tân  CHT
14. Nguyễn Xuân Thu
15. Trần Anh Tuyên
16. Nguyễn Bình Quang
17. Đỗ Thanh Uyên CHP

V/ Chi hội Nhiếp ảnh Đống Đa:
1. Trần Minh – Chi hội trưởng
2. Phạm Văn Ánh – Chi hội phó
3. Nguyễn Quốc Khánh  – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Vũ Nguyệt Ánh
2. Phạm Văn Ánh CHP
3. Tạ Ngọc Ánh
4. Nguyễn Tất Bê
5. Lê Quang Châu
6. Vũ Thành Chung
7. Nguyễn Văn Dũng
8. Trần Hà
9. Nguyễn Việt Hải
10. Phùng Thanh Hùng
11. Nguyễn Việt Hưng
12. Nguyễn Quốc Khánh     CHP
13. Trần Đạo Lai
14. Nguyễn Hữu Lộc
15. Võ Huy Minh
16. Trần Minh     CHT
17. Nguyễn Ngọc Phan
18. Nguyễn Trọng Pháo
19. Nguyễn Đình Phong
20. Lê Công Quang
21. Lương Thiên Thanh
22. Nguyễn Toàn Thắng
23. Nguyễn Đình Toán
24. Nguyễn Văn Toàn
25. Hà Quang Tuyến
26. Trần Quang Tuấn
27. Trần Thanh Vấn
28. Đặng Hữu Xướng

VI/ Chi hội Nhiếp ảnh Gia Lâm:
1. Lâm Trúc – Chi hội trưởng
2. Nguyễn Đức Đạt – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Hoàng Anh
2. Trần Ngọc Chính
3. Nguyễn Đức Đạt  CHP
4. Nguyễn Xuân Đạt
5. Hoàng Văn Đông
6. Nguyễn Văn Hải
7. Xuân Hòa
8. Nguyễn Khôi
9. Trần Nẩy
10. Vũ Văn Mạnh
11. Nguyễn Ngọc
12. Trần Lưu Quang
13. Hà Quốc Tâm
14. Nguyễn Văn Toản
15. Lâm Trúc     CHT

VII/ Chi hội Nhiếp ảnh Hà Tây:
1. Nguyễn Văn Thắng – Chi hội trưởng
2. Nguyễn Tiến Mạnh – Chi hội phó
3. Nguyễn Đức Nghiêm  – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Phan Văn Cần
2. Nguyễn Đăng Chúc
3. Nguyễn Thị Phương Dung
4. Nguyễn Dương
5. Nguyễn Xuân Dịu
6. Trương Tuấn Giang
7. Trần Việt Hà
8. Quách Tuấn Hương
9. Ngô Hoàng Hải
10. Thái Bá Hoạt
11. Nguyễn Quý Kha
12. Phạm Văn Lâm
13. Thái Ngọc Linh
14. Nguyễn Tiến Mạnh   CHP
15. Nguyễn Đức Nghiêm     CHP
16. Vũ Tiến Phát
17. Nguyễn Đức Phiến
18. Nguyễn Tiến Sính
19. Trương Ngọc Sơn
20. Bùi Đăng Thanh
21. Nguyễn Văn Thắng  CHT
22. Trần Thịnh
23. Phan Trọng Tiến
24. Nguyễn Tuân
25. Dương Văn Tuân
26. Vũ Tụng
27. Nguyễn Đăng Vinh
28. Thái Lê Vinh

VIII/ Chi hội Nhiếp ảnh Hai Bà Trưng:
1. Đào Quang Minh – Chi hội trưởng
2. Đinh Thị Cúc Phương – Chi hội phó
3. Nguyễn Hồng Vân – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Nguyễn Đức Bái
2. Nguyễn Xuân Canh
3. Lê Huy Cường
4. Cấn Văn Dũng
5. Đặng Hải
6. Vũ Đức Hải
7. Hoàng Xuân Hảo
8. Đỗ Hùng
9. Cấn Mạnh Hùng
10. Trần Đình Hưng
11. Bùi Việt Hưng
12. Phạm Mạnh Kiên
13. Vũ Trung Kiên
14. Nguyễn Văn Luận
15. Trần Hoài Long
16. Trần Quang Lộc
17. Nguyễn Trọng Lưu
18. Kim Bùi Mạnh
19. Đào Quang Minh CHT
20. Hồng Trọng Mậu
21. Nguyễn Trọng Nghị
22. Đinh Thị Cúc Phương    CHP
23. Đỗ Văn Quảng
24. Nguyễn Thanh Sơn
25. Duy Thắng
26. Nguyễn Bá Thi (Mạnh Thi)
27. Bùi Quang Thuần
28. Nguyễn Đức Toàn
29. Nguyễn Quang Toàn
30. Nguyễn Quang Tuấn
31. Đỗ Anh Tuấn
32. Đỗ Quốc Trường
33. Nguyễn Hồng Vân CHP

IX/ Chi hội Nhiếp ảnh Hoàn Kiếm:
1. Hồ Sĩ Trung – Chi hội trưởng
2. Vũ Quang Ngọc  – Chi hội phó
3. Phùng Anh Tuấn  – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Hà Thạch An
2. Đinh Xuân Bảo
3. Tạ Quang Bảo
4. Trần Văn Cường
5. Lê Cường
6. Nguyễn Thong Dong
7. Lại Diễn Đàm
8. Nguyễn Văn Dũng
9. Nguyễn Quý Đạt
10. Hoàng Hải
11. Trương Trọng Hậu
12. Lại Hiển
13. Nông Văn Hòa
14. Bùi Hưng
15. Nguyễn Trọng Hiếu
16. Trần Kim Khánh
17. Hữu Nền
18. Vũ Quang Ngọc   CHP
19.  Nguyễn Hữu Nguyên
20.  Quang Phùng
21. Hồ Sĩ Trung   CHT
22. Dương Trung Quốc
23. Đinh Xuân Tiến
24.   Lê Kinh Thắng
25. Trần Kim Trọng
26. Phùng Anh Tuấn   CHP
27. Hà Tường
28. Nguyễn Hữu Vinh
29. Lê Vượng

X/ Chi hội Nhiếp ảnh Văn phòng Hội NSNA Việt Nam:
1. Nguyễn Đình Vinh – Chi hội trưởng
2. Hà Hữu Đức – Chi hội phó
3. Lê Thị Hải Yến – Chi hội phó

STT Họ và tên
1 Đặng Đình An
2 Vũ Văn Cảnh
3 Nguyễn Phú Cường
4 Hà Hữu Đức – CHP      
5 Lê Trọng Đức
6 Trần Đương
7 Nguyễn Hoàng Hải
8 Chu Thu Hảo
9 Vũ Huyến
10 Nguyễn Hữu Hợp
11 Đào Thanh Nhã
12 Vũ Nhật
13 Phạm Cao Phong
14 Trần Đan Quế
15 Bùi Hỏa Tiễn
16 Phạm Thành
17 Nguyễn Văn Thành
18 Vũ Đức Thành
19 Phạm Tuệ
20 Trần Mạnh Thường
21 Phạm Đức Thắng
22 Lê Thị Hải Yến – CHP   
23 Nguyễn Đình Vinh – CHT

XI/ Chi hội Nhiếp ảnh Tây Hồ:
1. Bùi Công Phiếu – Chi hội trưởng
2. Vũ Quốc Hưng – Chi hội phó
3. Nguyễn Thị Thanh Hương – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Nguyễn Ngọc Bích
2. Nguyễn Công Bình
3. Nguyễn Thanh Bình
4. Vũ Minh Châu
5. Lê Anh Dũng
6. Phạm Hoàng Dũng
7. Vũ Quốc Hưng CHP
8. Đào Xuân Hưng
9. Quang Lâm
10. Nguyễn Thị Thanh Hương    CHP
11. Lý An  Khang
12. Xuân Liễu
13. Nguyễn Ngọc
14. Bùi Công Phiếu CHT
15. Phạm Hồng Phúc
16. Kiều Hải Sơn
17. Trịnh Đình Thắng
18. Nguyễn Huy Thịnh
19. Đinh Anh Tuấn
20. Nguyễn Thế Vinh

XII/ Chi hội Nhiếp ảnh Thanh Xuân:
1. Trần Thắng – Chi hội trưởng
2. Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chi hội phó
3. Nguyễn Trung Thành – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Nguyễn Đình An
2. Tạ Ngọc Bảo
3. Nguyễn Chí Công
4. Bùi Hà
5. Nguyễn Đình Hà
6. Nguyễn Như Hảo
7. Nguyễn Qúy Hoài
8. Lê Ngọc Huy
9. Vũ Tiến Huy
10. Mai Tuyết Lan
11. Đặng Vũ Linh
12. Nguyễn Thị Tuyết Minh  CHP
13. Trần Bá Ngọc
14. Lê Hồng Quang
15. Nguyễn Trung Thành     CHP
16. Trần Thắng  CHT
17. Phạm Đình Thuận
18. Nguyễn Hồng Thịnh
19. Đinh Quang Tiến
20. Phạm Lương Triều
21. Trần Anh Tuấn
22. Nguyễn Duy Tường
23. Tạ Ngọc Xuân

XIII/ Chi hội Nhiếp ảnh Thông Tấn Xã Việt Nam:
1. Nguyễn Đình Trân – Chi hội trưởng
2. Nguyễn Thanh Hà – Chi hội phó
3. Trần Tuấn – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Trương Đức Anh
2. Nguyễn Chính
3. Trần Chính
4. Phạm Tiến Dũng
5. Ngô Minh Đạo
6. Trần Định
7. Lê Minh Điền
8. Trần Thanh Giang
9. Nguyễn Thanh Hà    CHP
10. Nguyễn Thu Hoài
11. Ngô Việt Hùng
12. Nguyễn Xuân Lâm
13. Nguyễn Đình Na
14. Nguyễn Văn Phúc
15. Hoàng Ngọc Quán
16. Nguyễn Vinh Quang
17. Trần Uông Sơn
18. Đinh Quang Thành
19. Nguyễn Thắng
20. Vũ Đức Tân
21. Bùi Việt Tấn
22. Trần Tuấn   CHP
23. Nguyễn Đình Trân CHT
24. Phùng Triệu

XIV/ Chi hội Nhiếp ảnh Xứ Đoài :
1. Nguyễn Đức Căn – Chi hội trưởng
2. Nguyễn Hữu Long – Chi hội phó
3. Nguyễn Công Quân – Chi hội phó

TT HỌ VÀ TÊN
1. Nguyễn Quốc Ân
2. Nguyễn Đức Căn CHT
3. Trần Quang Chính
4. Trần Viế­t Dậu
5. Dương Việt Hà
6. Nguyễn Hưng
7. Nguyễn Hữu Long CHP
8. Trần Tiểu Long
9. Bùi Đức Ninh
10. Nguyễn Công Quân CHP
11. Đỗ Đa Sĩ
12. Bùi Minh Tâm
13. Mầu Hoàng Thiết

DANH SÁCH HỘI VIÊN NĂM 2012
HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

Hội viên kết nạp tháng 1 năm 2012
1. Trần Nguyệt Ánh
2. Nguyên Phú Cường
3. Nguyễn Hoàng Hải
4. Phạm Huy Khang
5. Nguyễn Đăng Minh
6. Đỗ Quảng
7. Hoàng Ngọc Thạch

Chi Hội Thông Tấn xã
(25 Hôi viên)
Chi Hội Quận Ba Đình
(30 Hội viên)
1 Trần Uông Sơn 1 Đặng Hữu Xướng
2 Trương Đức Anh 2 Tạ Ngọc Ánh
3 Chu Vĩnh Cát 3 Nguyễn Tiến Bách
4 Trần  Chính 4 Nguyễn Tất Bê
5 Nguyễn Chính 5 Lê Anh Dũng
6 Ngô Minh Đạo 6 Phạm Hoàng Dũng
7 Lê Minh Điền 7 Bùi Hà
8 Nguyễn Thanh Hà 8 Nguyễn Việt Hải
9 Vũ Hanh 9 Trịnh Phi Hùng
10 Nguyễn Thu Hoài 10 Nguyễn Thị Thanh Hương
11 Nguyễn Xuân Lâm 11 Nguyễn Quốc Khánh
12 Ngô Lịch 12 Xuân Liễu
13 Nguyễn Đình Na 13 Đỗ Phương Mai
14 Nguyễn Văn Phúc 14 Nguyễn Vọng Ngàn
15 Hoàng Ngọc Quán 15 Nguyễn Ngọc
16 Hoàng Văn Sắc 16 Bùi Công Phiếu
17 Bùi Việt Tấn 17 Nguyễn Đình Phong
18 Đinh Quang Thành 18 Vũ Nhật Thăng
19 Nguyễn Đình Trân 19 Đặng Ngọc Thái
20 Phùng Triệu 20 Phạm Trung Thành
21 Trần Tuấn 21 Lê Kinh Thắng
22 Vũ Đức Tân 22 Nguyễn Hồng Thịnh
23 Phạm Tiến Dũng 23 Hoàng Thanh Thủy
24 Nguyễn Thắng 24 Bựi Mạnh Tuấn
25 Trần Định 25 Nguyễn Đình Toán
26 Trần Kim Trọng
Chi hội Hà Nội I
(37 Hội viên)
27 Đỗ Quốc Trường
1 Vũ Văn Cảnh 28 Đặng Xuân Trường
2 Đặng Đình An 29 Trần Thanh Vấn
3 Hà Thạch An 30 Cao Trương Vĩnh
4 Nguyễn Xuân Chính Chi Hội Quận Hai Bà
(34 Hội viên)
5 Phan Văn Cần 1 Kim Bùi Mạnh
6 Hà Hữu Đức 2 Nguyễn Đình An
7 Trần Đương 3 Nguyễn Đức Bái
8 Trần Trọng Độ 4 Nguyễn Xuân Canh
9 Hoàng Tuấn Đại 5 Phạm Hùng Cường
10 Chu Thu Hảo 6 Trần Thành Công
11 Đặng Hải 7 Cấn Văn Dũng
12 Đỗ Huy 8 Ngô Định
13 Vũ Huyến 9 Nguyễn Đình Hà
14 Phùng Thanh Hùng 10 Nguyễn Như Hảo
15 Vũ Trung Kiên 11 Đỗ Hùng
16 Trần Kim Khánh 12 Trọng Hiệp
17 Đỗ Quốc Khánh 13 Trần Quang Lộc
18 Trần Hoài Long 14 Đặng Vũ Linh
19 Đào Thanh Nhã 15 Nguyễn Trọng Lưu
20 Vũ Nhật 16 Phùng  Đức Lưu
21 Nguyễn Huỳnh Mai 17 Nguyễn Văn Luận
22 Trần Đức Minh 18 Tạ Hải
23 Phạm Cao Phong 19 Vũ Thị Hoa Mai
24 Hoàng Bá Phương 20 Hồng Trọng Mậu
25 Nguyễn Vinh Quang 21 Nguyễn Tuyết Minh
26 Lê Công Quang 22 Trần Minh
27 Phạm Anh Tuấn 23 Nguyễn Trọng Nghị
28 Đỗ Anh Tuấn 24 Hữu Nền
29 Nguyễn Đức Toàn 25 Nguyễn Thanh Sơn
30 Phạm Đức Thắng 26 Đỗ Đa Sĩ
31 Trần Mạnh Thường 27 Nguyễn Văn Toản
32 Vũ Đức Thành 28 Nguyễn Trung Thành
33 Mạnh Thi 29 Trần Quang Tuấn
34 Bùi Hoả Tiễn 30 Phùng Anh Tuấn
35 Hoàng Minh Tâm 31 Trần Lưu Quang
36 Phạm Kỷ Sửu 32 Nguyễn Quang Tuấn
37 Nguyễn Đình Vinh 33 Trần Đình Hưng
34 Lờ Trọng Đức

 

Chi Hội Báo chí
(27 Hội viên)
Chi Hội Quận Đống Đa
(37 Hội viên)
1 Trịnh Hải 1 Tạ Ngọc Bảo
2 Xuân Át 2 Vũ Nguyệt Ánh
3 Ứng Quốc Bình 3 Trần Văn Cường
4 Hoàng Mạnh Cường 4 Nguyễn Đức Căn
5 Nguyễn Đức Chỉnh 5 Lê Quang Châu
6 Nguyễn Dẫn 6 Trần Quang Chính
7 Hoàng Kim Đáng 7 Vũ Thành Chung
8 Vũ Đạt 8 Nguyễn Chí Công
9 Bạch Thành Đồng 9 Ngô Dư
10 Nguyễn Thanh Hải 10 Nguyễn Văn Dũng
11 Trần Thanh Hải 11 Trần Viết Dậu
12 Trần Hồng 12 Trần Hà
13 Khắc Hường 13 Vũ Đức Hải
14 Cao Việt Hòa 14 Nguyễn Hưng
15 Vũ Quang Huy 15 Phạm Mạnh Kiên
16 Phạm Kim 16 Trần Đạo Lai
17 Minh Lương 17 Mai Tuyết Lan
18 Trần Kim Lê 18 Trần Tiểu Long
19 Nguyễn Cao Minh 19 Đào Quang Minh
20 Mai Nam 20 Bùi Đức Ninh
21 Hoàng Như Thính 21 Nguyễn Nhưng
22 Vũ Anh Tuấn 22 Nguyễn Trọng Pháo
23 Trọng Thanh 23 Nguyễn Ngọc Phan
24 Nguyễn Đăng Khoa 24 Nguyễn Công Quân
25 Trần Nhân Quyền 25 Trần Đan Quế
26 Vũ Đức Huy 26 Duy Tường
27 Trần Thị Quỳnh Như 27 Phạm Thành
Chi Hội Gia Lâm
(9 Hội viên)
28 Nguyễn Tự Thành
1 Lâm Trúc 29 Lương Thiên Thanh
2 Hoàng Anh 30 Phạm Công Thắng
3 Phi Bảo 31 Nguyễn Toàn Thắng
4 Trần Ngọc Chính 32 Nguyễn Văn Toàn
5 Hoàng Văn Đông 33 Phạm Lương Triều
6 Nguyễn Đức Đạt 34 Nguyễn Anh Tuấn
7 Xuân Hòa 35 Phạm Tuệ
8 Trần Nẩy 36 Hoàng Minh Tâm
9 Nguyễn Ngọc 37 Quốc Việt

 

Chi Hội Q. Hoàn Kiếm
(31 Hội viên)
Chi Hội Hà Đông
(27 Hội viên)
1 Lại Diễn Đãm 1 Nguyễn Đăng Vinh
2 Phạm Văn Ánh 2 Nguyễn Quốc Ân
3 Đỗ Quốc Ân 3 Nguyễn Đăng Chúc
4 Hà Thạch An 4 Nguyễn Hữu Chỉnh
5 Tất Bình 5 Nguyễn T. Phương Dung
6 Tạ Quang Bảo 6 Nguyễn Xuân Dịu
7 Lê Cường 7 Nguyễn Minh Đức
8 Nguyệt Diệu 8 Quách Tuấn Hương
9 Nguyễn Thong Dong 9 Ngô Hoàng Hải
10 Trần Thanh Hà 10 Thái Bá Hoạt
11 Lại Hiển 11 Nguyễn Quý Kha
12 Nguyễn Trọng Hiếu 12 Phạm Văn Lâm
13 Bùi Việt Hưng 13 Thái Ngọc Linh
14 Nguyễn Việt Hưng 14 Nguyễn Hữu Long
15 Bùi Hưng 15 Nguyễn Thế Mạnh
16 Quang Lâm 16 Nguyễn Đức Nghiêm
17 Hoàng Trần Long 17 Vũ Tiến Phát
18 Vũ Quang Ngọc 18 Nguyễn Đức Phiến
19 Vũ Văn Mạnh 19 Nguyễn Tiến Sính
20 Hoàng Minh 20 Bùi Minh Tâm
21 Quang Phùng 21 Nguyễn Như Thi
22 Hà Tường 22 Trần Thịnh
23 Bùi Đăng Thanh 23 Dương Văn Tuân
24 Nguyễn Đức Thảo 24 Nguyễn Văn Thắng
25 Trần Thắng 25 Nguyễn Tuân
26 Đinh Xuân Tiến 26 Vũ Tụng
27 Hồ Sỹ Trung 27 Thái Lê Vịnh
28 Nguyễn Gia Tòng
29 Ngọc Văn Chi Hội Đông Anh
(9 Hội viên)
30 Lê Vượng 1 Ngô Toàn Thắng
31 Nguyễn Hữu Vinh 2 Trịnh Thị Bình
3 Nguyễn Hồng Được
4 Nguyễn Tiến Nội
5 Phạm Trường Thi
6 Sỹ Tân
7 Nguyễn Tiến Dũng
8 Nguyễn Văn Kình
9 Nguyễn Xuân Thu