Góc hài hước

    Danh sách hội viên mới năm 2017

    (Nhiếp ảnh Hà Nội) Chúc mừng 41 hội viên mới được kết nạp vào Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội năm 2017! DANH SÁCH HỘI VIÊN MỚI NĂM 2017 STT Họ và tên Chi hội 1. Nguyễn Mai Anh Hà Tây 2. Nguyễn Ngọc ...