Author
thanhnt

  Thể lệ: Cuộc thi ảnh quốc tế câu lạc bộ nhiếp ảnh Gia Định lần 5 năm 2016

  CUỘC THI Cuộc thi dành cho tất cả nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên. Cuộc thi được sự bảo trợ của Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế – FIAP, Hội hình ảnh không biên giới – ISF cho 4 nội dung: Ảnh ...

  NSNA Văn Sắc và hình ảnh những con đường hiên ngang trong lửa đạn

  (Nhiếp ảnh Hà Nội) Năm 1968, tôi từ đại học Tổng hợp Hà Nội về nhận công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Đúng vào dịp ấy, tại đây, một bức ảnh của phóng viên ảnh Văn Sắc đang được các đồng nghiệp của ông ...

  Danh sách tác giả tác phẩm đoạt giải và triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 46 – năm 2016 – “HÀ NỘI ĐƯƠNG ĐẠI”

  TT TÁC GIẢ TÁC PHẨM GHI CHÚ 1. Nguyễn Hoàng Hiển Đà phát triển phía Tây Hà Nội Giải Nhì 2. Bùi Phương Thảo Nguyên Hà Nội Thành phố vì hòa bình Giải Nhì 3. Trần Anh Tuấn Vinh quang ngày trở về Giải Nhì ...

  Vĩnh biệt Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đỗ Quốc Ân!

  (Nhiếp ảnh Hà Nội) Nghệ sỹ nhiếp ảnh lão thành Đỗ Quốc Ân vừa qua đời ở tuổi 90, là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cả cuộc đời ông gắn liền với nghệ thuật nhiếp ảnh. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đỗ ...

  NSNA Bùi Việt Hưng – 70 mùa Xuân, một chặng đường nhiếp ảnh

  (Nhiếp ảnh Hà Nội) Bước sang tuổi 71, nghệ sỹ nhiếp ảnh Bùi Việt Hưng lại khẳng định mình bằng một triển lãm không nhỏ với  hơn 100 bức được chọn trong hàng nghìn ảnh mà anh ghi lại cảm xúc của mình khi đi ...

  Điều lệ của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

  ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––       ...

  QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ của BCH Hội NANT Hà Nội khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

  LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT HÀ NỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI          Số: 17/QĐ  – HNA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016                                         QUYẾT ĐỊNH ...

  QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Lý luận Phê bình Hội NANT HN khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

  LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT HÀ NỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘISố: 20/QĐ  – HNA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016                                        QUYẾT ĐỊNH  thành lập ...

  QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Kiểm tra Hội NANTHN khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

  LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT HÀ NỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI         Số: 19/QĐ  – HNA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016                                        QUYẾT ĐỊNH  thành ...

  QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Hội NANT HN khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

  LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT HÀ NỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘISố: 18/QĐ  – HNA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016                                         QUYẾT ĐỊNH  Thành ...