Bản thông báo và quyết định về qui định mức thu hội phí hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin liên quan