Tạm ngừng tài khoản Hosting

Hosting sử dụng cho tên miền nhiepanhhanoi.org.vn đã hết hạn sử dụng, đang bị tạm ngừng.
Để được sử dụng Hosting tiếp, chủ sử hữu cần liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ để nộp phí duy trì.
Quá thời hạn theo quy định nếu chưa nộp phí duy trì tiếp, Hosting sẽ bị xóa dữ liệu khỏi hệ thống để nhường tài nguyên cho các Website khác.