KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ II/2023 CỦA HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ II/2023 CỦA HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Quý II/2023 như sau:

1. Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức cho hội viên đi sáng tác:
Tạo điều kiện để các NSNA tiếp cận thực tiễn, có nguồn cảm hứng và sáng tạo trong việc sáng tác ảnh nghệ thuật. Phục vụ cho các cuộc thi và triển lãm;

góp phần quảng bá, tuyên truyền nhiếp ảnh Hà Nội.
– Dự kiến: tổ chức 03 đoàn. Mỗi đoàn 25 hội viên

  • –  Thời gian dự kiến: Tháng 5/2023
  • –  Địa điểm: Quảng Ninh, Yên Bái, Cao Bằng
  • –  Dự kiến hội viên đóng góp thêm kinh phí: 300.000đ – 500.000đ/người

2. Tổ chức tọa đàm nhiếp ảnh, mời nói chuyện chuyên đề (gồm 02 giảng viên):

– Thời gian dự kiến: Tháng 6/2023
3. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội:

Nhằm đẩy mạnh phong trào nhiếp ảnh tại khu vực TP Hà Nội; Phát hiện những nhân tố mới để phát triển lực lượng nhiếp ảnh tại thành phố. Tạo điều kiện để các nhà nhiếp ảnh công bố các tác phẩm, giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh TP Hà Nội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

– Chủ đề: Hà Nội “Hội nhập và Phát triển”
– Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 3/2023
– Thời gian tổ chức triển lãm: Dự kiến Tháng 7/2023 tại đường sách Hà Nội – Ban Tổ chức sẽ in ảnh triển lãm
4. Liên hoan ảnh nghệ thuật giữa thành phố: Hội Nhiếp ảnh: Hà Nội – Huế – TP Hồ Chí Minh:

Nhằm tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa ba thành phố kết nghĩa, ba Hội Nhiếp ảnh: Hà Nội – Huế – TP Hồ Chí Minh và tạo điều kiện để các NSNA của 3 Hội có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao chất lượng tác phẩm trong sáng tác ảnh nghệ thuật.

– Chủ đề: Di sản 3 miền
– Ảnh triển lãm: Hà Nội 40 ảnh, Huế 30 ảnh và TP. Hồ Chí Minh 30 ảnh

Tổng: 100 ảnh

– Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2023 triển khai công việc chuẩn bị – Thời gian tổ chức triển lãm: Dự kiến Tháng 8 – 9 /2023 tại Hà Nội
– Địa điểm: Đường sách Hà Nội
5. Triển lãm ảnh nghệ thuật thường niên 10/10:

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng ảnh nghệ thuật và đẩy mạnh phong trào nhiếp ảnh của Thủ đô. Phát triển lực lượng nhiếp ảnh kế cận và tạo điều kiện để giới nhiếp ảnh Hà Nội công bố các tác phẩm, quảng bá rộng rãi hình ảnh TP Hà Nội tới công chúng trong nước và quốc tế. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

– Chủ đề: + Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc + Làng nghề Hà Nội

– Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2023

– Thời gian tổ chức triển lãm: Dự kiến tháng 10/2023 tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền hoặc 93 Đinh Tiên Hoàng,Hà Nội.

6. Liên hoan ảnh các câu lạc bộ nhiếp ảnh trên địa bàn Hà Nội:

7. Thời gian dự kiến: Cuối năm 2023

Đề tài: Việt Nam – Đất nước con người
Dự án tổ chức triển lãm ảnh cá nhân hoặc một nhóm các tác giả:

Thời gian dự kiến: năm 2023 Đề tài: Câu chuyện nhiếp ảnh

Triển khai công việc quý II năm 2023 -PDF

Tin liên quan