Công nhận Lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

(Tin hot) Lễ hội cầu ngư ở Quảng Bình là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính tâm linh, tưởng nhớ ơn đức cá Ông của ngư dân làng biển, đồng thời cầu mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa … Lễ hội này mới đây đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Theo đó, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận Lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ hội cầu ngư được biết đến là một nét đẹp văn hóa của ngư dân các làng chài ven biển.

Lễ cầu ngư của ngư dân làng biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.
Lễ cầu ngư của ngư dân làng biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Lễ hội Cầu ngư thường được ngư dân các làng biển tổ chức vào dịp tháng Giêng nhằm tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà, mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm dày cá được, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc.

Lễ Cầu ngư còn cầu mùa, cầu phúc, cầu thiện, cầu an, cầu lành, cầu cho thiên nhiên thuận hòa, đất nước thanh bình, làng xã yên vui, nhà nhà hạnh phúc.

Lễ hội cầu ngư nhằm tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà, mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm dày cá được, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc.
Lễ hội cầu ngư nhằm tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà, mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm dày cá được, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình còn hàm chứa nhiều giá trị văn hóa và có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục tình yêu quê hương đất nước; gắn kết cộng đồng, biểu dương sức mạnh của ngư dân vùng biển. Đồng thời, lễ hội là dịp để ngư dân khẳng định niềm tin, ý chí, vượt qua thử thách để làm chủ vùng biển quê hương, Tổ quốc và vươn lên làm giàu từ biển trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Lễ hội Cầu ngư Quảng Bình có mặt trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia sẽ góp phần thuận lợi trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi trong phát triển du lịch thời gian tới.

Tin liên quan