Đặc sắc về lễ hội làng Bình Cách ở Nam Định năm 1928.

Người dân quây quanh sạp múa rối ở lễ hội làng Bình Cách (nay thuộc xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), tháng 12/1928.

Chùm ảnh: Một lễ hội làng ở Nam Định năm 1928

Các đô vật thực hiện điệu nhảy nghi lễ trước khi tham gia thi đấu trong hội làng.

Các đô vật thi đấu ở sân đình làng Bình Cách.

Trò đấu gậy trong hội làng.

Một hình ảnh khác về trò đấu gậy.

Hai diễn viên tái hiện một cuộc chiến với khiên và kiếm dài.

Một cảnh khác của vỡ diễn với màn múa đao.

Tin liên quan