Thông báo hội

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ II/2023 CỦA HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ II/2023 CỦA HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội triển khai ...

  Thông báo: Gửi tác phẩm nhiếp ảnh tham gia giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng

  THÔNG BÁO HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI Về việc: Gửi tác phẩm nhiếp ảnh tham gia giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng lần thứ tư năm 2023. Trân trọng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành phổ ...

  Thông báo việc gửi tác phẩm xét Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật năm 2022

  THÔNG BÁO Về việc gửi tác phẩm xét Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật năm 2022 của Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội Thực hiện Công văn số 01/CV- HLH, ngày 3 tháng 3 năm 2023 của Hội Liên hiệp ...

  Thông báo Thể lệ Giải Báo chí Toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ IV (2022-2023)

  Thông báo Thể lệ Giải Báo chí Toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ IV (2022-2023) ...

  Quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định ảnh

  QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng Thẩm định ảnh Cuộc hỗ trợ tác phẩm xuất sắc của Hội Liên Hiệp VHNT Hà Nội năm 2022 Điều 1: Thành lập Hội đồng Thẩm định ảnh Cuộc hỗ trợ tác phẩm xuất sắc của Hội Liên Hiệp ...

  Thể lệ Cuộc thi ảnh “Tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông qua ảnh” năm 2022

  Để tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông qua ảnh, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà ...