Kỷ niệm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2021) Thanh Hà đăng lại chùm ảnh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Điện Biên Phủ nhâm kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1854 – 07/5/2004. Thời đó Thanh Hà được điều lên Điện Biên 3 tháng để phục vụ tuyên truyền cho sự kiện trong đại này. Ngày ấy truyền 05 ảnh, mỗi ảnh chỉ có hơn 100 pixels/inch về Cơ quan bằng đường truyền cắm vào điện thoại bàn phải mất đến 30ph mà đứt nên đứt xuống suốt chứ, mà phải chạy về Báo Điện Biên mới truyền được chứ không sướng như bây giờ. Bây giờ công nghệ cao, truyền bằng mạng Internet rất tiện và lại nhanh. Nhớ lại một thời vất vả nhưng vui và rất tự hào.

Xin tran trọng giới thiệu chùm ảnh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Điện Biên Phủ nhâm kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1854 – 07/5/2004

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là db2-461x640.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là db7-640x384.jpg

Hai chị em đã từ phục vụ cơm nước cho Đại Tướng thời chiến dịch 55 ngày đêm, đứng đợi Tướng Giáp trở vào Mường Phăng

Phóng viên các báo chụp lưu niệm với đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tin và ảnh: NSNA Thanh Hà

Tin liên quan