Tiến độ xây dựng cao tốc Bắc Nam

Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội chủ trương đầu tư tiếp 12 dự án cao tốc Bắc Nam để nối thông toàn tuyến đến năm 2025.

Tin liên quan