Tiến độ xây dựng cao tốc Bắc Nam

Chia sẻ:

Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội chủ trương đầu tư tiếp 12 dự án cao tốc Bắc Nam để nối thông toàn tuyến đến năm 2025.

Tin liên quan