DANH SÁCH KẾT NẠP HỘI VIÊN NĂM 2016

HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH KẾT NẠP HỘI VIÊN NĂM 2016

TT  – HỌ TÊN            – CHI HỘI
1. Trần Tuấn Anh – Gia Lâm
2. Nguyễn Đắc Dậu – Đống Đa
3. Chử Thị Dung – Đông Anh
4. Vũ Anh Dũng – Xứ Đoài
5. Nguyễn Anh Đức – Gia Lâm
6. Nguyễn Ngọc Hạ – Cầu Giấy
7. Nguyễn Thị Hiền Hạnh – Đống Đa
8. Trần Hưng Hòa Hiệp – Thanh Xuân
9. Vũ Thúy Hoa – Tây Hồ
10. Hà Huy Hồng – Hoàn Kiếm
11. Nguyễn Thị Phương Hồng – Thanh Xuân
12. Nguyễn Thanh Hùng – Đống Đa
13. Trương Hữu Khoa – Đông Anh
14. Nguyễn Đức Kiên – Thanh Xuân
15. Ngô Trung Kiên – Đông Anh
16. Lê Đức Kim – Cầu Giấy
17. Nguyễn Xuân Ký – Đông Anh
18. Trần Hoàng Minh – Hai Bà Trưng
19. Trần Minh – Hai Bà Trưng
20. Phạm Hoài Nam – Gia Lâm
21. Trần Thị Nguyệt – Đông Anh
22. Nguyễn Thành Nhân – Thanh Xuân
23. Phan Tuấn Nhân – Hai Bà Trưng
24. Nguyễn Quốc Sơn – Hoàn Kiếm
25. Dương Hiến Tiếp (Mai Tùng) – Hai Bà Trưng
26. Đào Anh Tuấn – Cầu Giấy
27. Vũ Đình Tuệ – Xứ Đoài
28. Đặng Thanh Tùng – Đông Anh
29. Trần Tuấn Việt – Thanh Xuân

TM. BAN CH ẤP HÀNH
Chủ tịch
(đã ký)
Đặng Đình An

Tin liên quan