Yêu cầu kiểm dịch với xe chở hàng hóa

Theo quy định mới, Bộ Giao thông Vận tải cho phép đơn vị vận tải tự đăng ký giấy nhận diện có mã QR Code, bỏ khâu kiểm duyệt như trước đây.

Tin liên quan