NGÀY KHAI MẠC CỦA ĐẠI HỘI XIII HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021 – 2026), bầu ra Ban Chấp hành khóa mới.

Tới dự có Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hoàng Quốc Việt, Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Kim Oanh, lãnh đạo các sở, ngành và các đại biểu đại diện cho hội viên văn nghệ sĩ Thủ đô.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

 

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại Hội.

 

Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế Đại hội. Ban Chấp hành hội khóa XII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã báo cáo tổng kết hoạt động Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có phần tổng kết hoạt động của 9 hội chuyên ngành. Báo cáo cũng nêu rõ những kết quả đạt được trong hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ Thủ đô, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Theo NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Nội khóa 2016 – 2021, trong nhiệm kỳ vừa qua, nền VHNT Thủ đô đã tiếp tục đổi mới, bám sát thực hiện sôi động. Có quan điểm luận chứng với đời sống, ca ngợi những yếu tố tích cực, cổ vũ những nhân tố mới, thành tựu mới. VHNT tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú giàu tiềm năng, xu hướng chuyên nghiệp hóa ngày càng được đề cao, đạt được những thành tựu góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đổi mới của thủ đô và đất nước. Lãnh đạo hội liên hiệp và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nêu cao trách nhiệm, nhạy bén với tình hình, năng động, sáng tạo và đề xuất nhiều cách làm mới coi trọng chất lượng và hiệu quả.

Các đại biểu đã thông qua Đề án nhân sự nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên, có đủ thành phần 9 hội chuyên ngành; tiến hành đề cử, ứng cử và bầu cử. Danh sách bầu cử Ban Chấp hành khóa mới gồm 40 đại biểu.

Đại biểu biểu quyết về số lượng nhân sự Ban Chấp Hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu.

 

Kết quả, Đại hội đã bầu thành công 27 thành viên Ban Chấp hành khóa mới gồm: 

NT Trần Đăng Khoa, NSND Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Thị An, NSND Trần Quốc Chiêm, NSNA Nguyễn Xuân Chính, TS Nguyễn Văn Hải, NB Vương Minh Huệ, KTS Nguyễn Đình Thanh, HS Đỗ Thị Hồng Hạnh, HS Nguyễn Xuân Thủy, ĐD Đào Duy Phúc, NSND Nguyễn Hoàng Tuấn, NT Trần Gia Thái, KTS Lưu Quang Huy, NSND Nguyễn Hà Bắc, NBK Bành Thị Mai Phương, Phạm Kim Bình, Nguyễn Bá Môn, NSNA Nguyễn Văn Toản, PGSTS Nguyễn Hữu Sơn, NSND Nguyễn Văn Vinh, BĐM Nguyễn Thế Chiến, NS Trần Thị Mai Hương, GSTS Lê Hồng Lý, NSNA Đào Quang Minh, NS Trần Thị Lệ Chiến.

 

Tin liên quan