NGÀY HỌP CUỐI CỦA ĐẠI HỘI XIII HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

 Ngày 27/7, ngày họp cuối của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tại Ðại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bùi Huyền Mai: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Chử Xuân Dũng: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Triệu Thị Ngọc: Phó ban tổ chức Thành Ủy Hà Nội. Đỗ Đình Đồng: Thành ủy viên, giám đóc Sở Văn hóa thể thao Hà Nội. Mai Xuân Trưởng: giám đốc Sở nội vụ Hà Nội. PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Đại diện các cơ quan báo và hơn 800 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 hội viên của 9 hội chuyên ngành thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã tham dự đại hội. 

Các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Trần Văn Minh – Ủy viên BCH Hội NANTHN.
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng Đại Hội bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội luôn giữ vững tính định hướng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, vươn tới các giá trị nhân văn chân chính trong hoạt động sáng tạo, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn chiến đấu và xây dựng Thủ đô đang lớn mạnh và đổi mới từng ngày. Hội thường xuyên trau dồi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm gìn giữ và xây dựng lối sống người Hà Nội, phong cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phục vụ cho mục tiêu phát triển Thủ đô toàn diện và bền vững. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp cũng như Ban Chấp hành 9 Hội chuyên ngành đã nỗ lực rất lớn trong việc định hướng và tổ chức sáng tác cho hội viên, tổ chức các cuộc liên kết hoạt động và giao lưu trong nước và quốc tế, quan tâm sâu sát tới việc phổ cập các giá trị văn học nghệ thuật tới công chúng rộng rãi, gắng sức duy trì thị hiếu thưởng thức lành mạnh và đúng đắn tới độc giả và khán thính giả trong điều kiện kinh tế thị trường và nhu cầu thương mại hóa các hoạt động xã hội đang có diễn biến phức tạp như hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã đạt được; đồng thời, mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ có thêm nhiều thành tựu hơn nữa để luôn xứng đáng với sự kỳ vọng và tình cảm của Thành phố, của nhân dân Thủ đô và cả nước trong sáng tạo các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật. Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng gợi mở, trong thời gian tới, để Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thủ đô ngày càng phát triển, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung về văn hóa, văn nghệ của Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Hội nghị văn hóa toàn quốc, các chương trình của Thành ủy về văn hóa văn học nghệ thuật, trong đó có Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5/5/2022, của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có tài, sáng tạo những tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung tư tưởng sâu sắc, nghệ thuật phong phú hấp dẫn.

Đồng thời, Phó Chủ tịch mong muốn, đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô tiếp tục phát huy tính sáng tạo, sự tâm huyết để cống hiến cho nền văn học nghệ thuật của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, nhằm khẳng định và tôn vinh những giá trị cao quý, truyền thống tốt đẹp của văn hóa Thăng Long – Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, để văn hóa Hà Nội thực sự là động lực, nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Về mô hình tổ chức, đồng chí yêu cầu Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quy định chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội thành viên; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tuân thủ pháp luật.

BCH Hội LHVHNT Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Trần Văn Minh – Ủy viên BCH Hội NANTHN.

Ban Kiểm tra Hội LHVHNT Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Trần Văn Minh – Ủy viên BCH Hội NANTHN.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết đại hội và bầu Ban Chấp hành khóa XIII gồm 27 ủy viên. Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm được tín nhiệm tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan