Thông báo Thể lệ Cuộc thi Sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất” năm 2022

Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi Sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất” năm 2022. Rất mong các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hội NANT Hà Nội cùng toàn thể anh chị em yêu thích nhiếp ảnh nghiên cứu và nhiệt tình tham gia để cuộc thi thành công tốt đẹp
Trân trọng cảm ơn!

Tin: Tuyết Minh

Tin liên quan