Thông báo thể lệ Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019

Chia sẻ:

Kính mời các bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh khắp cả nước tham dự Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 với chủ đề; “Việt Nam hôm nay”

Thông báo thể lệ Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019

Tin: Tuyết Minh

Tin liên quan