THỂ LỆ LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT KHU VỰC TP HÀ NỘI

Chia sẻ:
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH

Số: 36 /TB-LHKV-NA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          Hà Nội, ngày 25  tháng 3 năm 2020

 THÔNG BÁO THỂ LỆ

LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT KHU VỰC TP HÀ NỘI
Lần thứ VIII năm 2020 tại Hà Nội

– Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

– Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

– Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố các tác phẩm VHNT về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ VIII năm 2020 tại Hà Nội (Phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội)

I. ĐỀ TÀI: Tình yêu và cuộc sống Hà Nội

       Nội dung: Bằng các tác phẩm nhiếp ảnh (ảnh đơn và bộ ảnh) thể hiện tình yêu của người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Hà Nội, ca ngợi nếp sống thanh lịch, phong tục tập quán, lễ hội, di sản văn hoá quý giá của Thủ đô; Phản ánh những thành tựu về kinh tế, văn hoá – xã hội, giao lưu hội nhập quốc tế cũng như giá trị truyền thống và đương đại của cuộc sống người dân Hà Nội; Phát hiện vẻ đẹp, sự phát triển ngoạn mục của Thủ đô hôm nay. Đề cao những tấm gương điển hình tiên tiến, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những nét đẹp trong đời sống văn hoá tinh thần hướng đến chân – thiện – mỹ, xây dựng con người mới.

II. THỂ LỆ:

 1. Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong Khu vực Hà Nội.
 2. Ảnh dự liên hoan:

a. Ảnh đơn là một tác phẩm dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 5Mb.

b. Bộ ảnh: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm tối đa 05 ảnh. Tác giả phải đánh số thứ tự trong bộ ảnh. Mỗi ảnh trong bộ ảnh có kích thước chiều dài nhất tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 5Mb.

Trường hợp ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh. Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên trang web của Ban tổ chức www.lienhoananhkhuvuc.vn  (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại trang web).

 1. Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong Khu vực Hà Nội.

Mỗi tác giả được gửi 08 tác phẩm màu hoặc đen trắng, trong đó chỉ được tham gia tối đa 02 bộ ảnh.

Tác giả tham dự Liên hoan đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ đã nêu, chỉ được dùng 01 tên, 01 địa chỉ để gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính của mình, đồng thời chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu tác giả vi phạm, Ban tổ chức sẽ loại toàn bộ số ảnh của tác giả đó mà không phải báo trước.

 1. Ảnh dự liên hoan không được chắp ghép. Tác giả có thể cắt cúp ảnh, được tăng – giảm màu sắc, độ sáng – tối trên ảnh.
 2. Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm trong nước, khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ (ảnh đã đoạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự liên hoan). Không chấp nhận những tác giả đã tham dự liên hoan ảnh tại khu vực khác.
 3. Hội đồng giám khảo sẽ chấm ảnh online đến giải thưởng. Kết quả giải thưởng sẽ được công bố tại Lễ trao giải và khai mạc triển lãm Liên hoan.

Sau khi có kết quả vào vòng triển lãm, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách tác giả, tác phẩm được chọn trên trang web của Liên hoan, đồng thời thông báo tới từng tác giả. Các tác giả phóng ảnh theo yêu cầu và nộp về Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả gửi file gốc( nếu cần thiết) để kiểm tra.

 1. Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm dự liên hoan, nhưng không quá 10% số ảnh Ban tổ chức nhận được.
 2. Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh dự thi với mục đích quảng bá truyền thông cho liên hoan (in catalogue) không phải trả nhuận ảnh.

III.TỔ CHỨC

 • Tên triển lãm: “Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ VIII năm 2020”

 – Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam điều hành công tác chấm ảnh online. Trao các giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích; kèm theo tiền mặt 19.500.000 đồng (mười chín triệu, năm trăm ngàn đồng); Bằng chứng nhận triển lãm; cử Hội đồng giám khảo; tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm.

IV. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

Do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cử ra quyết định thành lập.

V. THỜI GIAN:

        1- Hình thức gửi ảnh:

– Gửi trực tiếp tại trang web: www.lienhoananhkhuvuc.vn.

– Hạn gửi file ảnh: từ ngày mở trang web đến hết ngày 25/7/2020

* Để bảo mật các tác phẩm ảnh dự liên hoan của các tác giả, Ban tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên trang web của liên hoan.

        2Lịch chọn ảnh triển lãm và chấm giải:

– Chọn ảnh triển lãm và chấm giải: từ ngày 26/7/2020 đến 05/8/2020

– Công bố ảnh được triển lãm: 06/8/2020

– Phương thức chấm chọn: Các giám khảo chấm online độc lập trên trang web của liên hoan, với phần mềm chấm ảnh chuyên dụng.

Ban tổ chức sẽ công bố trên trang Web Liên hoan và thông báo đến từng tác giả có ảnh được chọn triển lãm, yêu cầu tác giả phóng đối với ảnh đơn (cỡ 60x40cm, ảnh vuông cỡ 40x40cm, ảnh panorama có cạnh dài nhất không quá 60cm). Bộ ảnh thiết kế phóng cỡ 60x80cm.

           Hạn chót nhận ảnh để triển lãm: 14/8/2020

         – Trao giải và khai mạc triển lãm 25/8/2020, tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam.

VI. GIẢI THƯỞNG:

 1. + 01 HC Vàng, kèm theo:                5.000.000 đồng
 2. + 02 HC Bạc, kèm theo mỗi HC:     2.500.000 đồng
 3. + 03 HC Đồng, kèm theo mỗi HC:  1.500.000 đồng
 4. + 05 giải Khuyến khích, mỗi giải:    1.000.000 đồng

* Những tác phẩm đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ của các nhà nhiếp ảnh để Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ VIII năm 2020 tại Hà Nội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN CHẤP HÀNH  

         CHỦ TỊCH 

     Vũ Quốc khánh

 

Tin: NSNA Tuyết Minh

Tin liên quan