6 lễ hội nổi tiếng được công nhận Di sản văn hóa quốc gia

(Nhiếp ảnh) Ngày 27/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt XXIV.

Theo đó, 6 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đợt này gồm:

Lễ cúng rừng của người Phù Lá (Xã Nàn Sỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang)

Lễ hội Nàng Hai (Cầu Trăng) của người Tày Ngạn (Xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)

Lễ hội Đền Thanh Liệt (Xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

Lễ hội đền Độc Cước - Sầm Sơn - Thanh Hoá cũng nằm trong 6 di sản văn hoá phi vật thể được công nhận dịp này.
Lễ hội đền Độc Cước – Sầm Sơn – Thanh Hoá cũng nằm trong 6 di sản văn hoá phi vật thể được công nhận dịp này.

Lễ hội Làng Thượng Liệt (Xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Lễ hội Đền Độc Cước (Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

Lễ hội Đình Thọ Vực (Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Như vậy, hiện tại cả nước đã có 263 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong phạm vi và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hoá phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

Tin liên quan