Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm Văn học nghệ thuật với chủ đề ca ngợi chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Tin liên quan