QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025. CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

 

 

Tin liên quan