Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động VH-NT tuyên truyền bầu cử

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin: Tuyết Minh

Tin liên quan