Thể lệ

  THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI và TRIỂN LÃM ẢNH “Công an Thủ đô: tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

  CÔNG AN TP HÀ NỘI BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH LẦN THỨ 4 NĂM 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Hà Nội, ngày 18 tháng 7 ...

  THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI LẦN THỨ 48 – NĂM 2018

  HỘI LIÊN HIỆP VHNT HÀ NỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI Số:  02 /TB  – HNA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12  tháng 4 năm 2018 THÔNG BÁO THỂ ...

  THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH “NỤ CƯỜI HÀ NỘI” LẦN THỨ I

    BÁO NGƯỜI HÀ NỘI –––––––––––––– Số: 1 26 /TB-NHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày  06   tháng 01 năm 2018 THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH “NỤ CƯỜI HÀ NỘI” ...

  THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH DU LỊCH QUẢNG NAM LẦN THỨ II – 2017

  Mục đích, ý nghĩa: – Tuyên truyền, quảng bá du lịch Quảng Nam thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh. – Tạo hoạt động tương tác gắn kết giữa du khách và các điểm đến; đồng thời, tạo sân chơi cho các nhiếp ảnh gia, ...

  THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI LẦN THỨ 47 – NĂM 2017

  (Nhiếp ảnh Hà Nội)           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 15/TB  – HNA                                       Hà Nội, ngày  12  tháng 6   năm 2017    THÔNG BÁO ...

  THÔNG BÁO “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Hà Nội lần thứ VI năm 2017”

  HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM Số: 33 /TB-LHKV-NA   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017 THÔNG ...

  THỂ LỆ LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT CÁC CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH HÀ NỘI NĂM 2017

  THÔNG BÁO THỂ LỆ LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT CÁC CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH HÀ NỘI NĂM 2017 – Thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học – Nghệ thuật trong thời ...

  Thể lệ: Cuộc thi ảnh quốc tế câu lạc bộ nhiếp ảnh Gia Định lần 5 năm 2016

  CUỘC THI Cuộc thi dành cho tất cả nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên. Cuộc thi được sự bảo trợ của Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế – FIAP, Hội hình ảnh không biên giới – ISF cho 4 nội dung: Ảnh ...

  Điều lệ của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

  ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––       ...

  THỂ LỆ Cuộc thi ảnh nghệ thuật về Khu di tích Cổ Loa “Cổ Loa xưa và nay” năm 2016

   MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CUỘC THI Cổ Loa là một Khu di tích lịch sử lâu đời và có giá trị của dân tộc Việt Nam, từng hai lần là Kinh đô. Lần thứ nhất là của nhà nước Âu Lạc thời An Dương ...