Những trường hợp được cấp giấy đi lại ở Hà Nội

Lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu…, được cấp giấy đi đường trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội.

Tin liên quan