Quy định với người Hà Nội khi cách ly xã hội

Người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết và khai báo y tế hàng ngày.

Tin liên quan