Thông báo: Gửi tác phẩm nhiếp ảnh tham gia giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng

THÔNG BÁO
HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

Về việc: Gửi tác phẩm nhiếp ảnh tham gia giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng lần thứ tư năm 2023.

Trân trọng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành phổ biến tới các chi hội thông báo đến hội viên có tác phẩm tham gia cuộc thi.

Thông tin chi tiết thể lệ đính kèm. Trân trọng cám ơn!

Thông báo gửi tp giải báo chí

Tin liên quan