Thể lệ Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI LIÊN HIỆP VHNT HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠP CHÍ NGƯỜI HÀ NỘI          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  37   /KH – NHN Hà Nội, ngày  23  tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật
về lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thực hiện Kế hoạch số38/KH-UBND, ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 – 4/10/2021); Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-HLH ngày 23/4/2021 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 Tạp chí Người Hà Nội (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội) phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội tổ chức phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ công an và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ với nhiệm vụ đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH.

2. Khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội.

3. Phản ánh vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của công tác PCCC và CNCH trong đời sống xã hội.

4. Tạo kho tư liệu tuyên truyền phong phú về lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ công an đến gần hơn với nhân dân.

5. Cổ vũ toàn dân và đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn luôn vững vàng ý chí, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành sứ mệnh cao cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

6. Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm về an toàn PCCC và CNCH của toàn dân; động viên khích lệ toàn dân chung tay cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giữ gìn sự bình yên trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới.

II. THỂ LỆ  

1. Đối tượng tham gia cuộc vận động

– Các tác giả chuyên và không chuyên, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên đều có thể gửi tác phẩm tham gia.

– Thành viên Hội đồng giám khảo, Hội đồng thẩm định tác phẩm, Tổ Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia.

2. Yêu cầu đối với tác phẩm tham gia cuộc vận động

2.1. Thể loại tác phẩm

Bao gồm những sáng tác thuộc các thể loại:thơ, truyện ngắn, kịch ngắn (tiểu phẩm), ca khúc, tác phẩm nhiếp ảnh.

2.2. Về nội dung và chất lượng của tác phẩm

– Các tác phẩm tham dự cuộc vận động phải thể hiện được một số nội dung sau:

+ Ca ngợi, làm nổi bật vai trò quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đối với cuộc sống bình yên của nhân dân.

+ Thông tin, phản ánh những công việc thường nhật của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH từ đó thấy được những nét đặc trưng, đặc thù riêng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH so với các ngành khác trong lực lượng công an nhân dân.

+ Nêu gương, giới thiệu nhân tố điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

– Là những tác phẩm được sáng tác trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây (từ năm 2016 đến năm 2021), chưa được giải thưởng ở bất kỳ cuộc thi nào (riêng với thể loại nhiếp ảnh yêu cầu ảnh dự thi chưa được giải thưởng và triển lãm ở bất kỳ cuộc thi, triển lãm ảnh nào).

– Tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác không có sự tranh chấp về bản quyền tác phẩm, quyền tác giả. Sau khi tác phẩm tham gia cuộc vận động đạt giải, trường hợp có tranh chấp về quyền tác giả và được cơ quan có thẩm quyền công bố tác phẩm đạt giải thuộc tác giả khác hoặc có sự đóng góp của đồng tác giả khác, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng.  

2.3. Về hình thức

– Số lượng tác phẩm: mỗi tác giả được gửi tham gia cuộc vận động không quá 5 tác phẩm/ thể loại.

– Dưới mỗi tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác cần ghi rõ thông tin tác giả: họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại và email. Mỗi tác giả tham gia cuộc vận động chỉ dùng một bút danh. Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì ghi đầy đủ thông tin của các tác giả.

+ Đối với thơ: tác phẩm tham gia cuộc vận động viết bằng tiếng Việt, đánh máy trên một mặt giấy khổ A4, phông chữ Times New Roman.  

+ Đối với truyện ngắn: tác phẩm tham gia cuộc vận động viết bằng tiếng Việt, đánh máy trên một mặt giấy khổ A4, phông chữ Times New Roman, độ dài không quá 3000 chữ.

+ Đối với kịch ngắn (tiểu phẩm): tác phẩm tham gia cuộc vận động bằng tiếng Việt, đánh máy trên một mặt giấy khổ A4, phông chữ Times New Roman, kịch bản viết cho vở diễn có thời lượng từ 10 phút – 15 phút.

+ Đối với ca khúc: thể hiện bằng bản ký âm, được đánh máy hoặc viết tay trên khổ giấy A4, dưới tên tác phẩm phải ghi rõ tác giả phần lời và phần nhạc (khuyến khích gửi kèm theo đĩa CD, file âm thanh mp3, đã phối khí, thu thanh).

+ Đối với tác phẩm nhiếp ảnh: Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, chỉ nhận ảnh đơn không chấp nhận ảnh bộ. Ảnh không được chắp ghép, làm sai lệch thực tế; trên ảnh không được có tên tác giả, chữ chìm, địa danh, bo, viền… Tác phẩm phải ghi rõ địa danh nơi chụp, thời gian chụp.

3. Thời gian và phương thức nhận tác phẩm

3.1. Thời gian

– Ban tổ chức nhận tác phẩm từ khi phát động đến hết ngày 15/9/2021 (tính theo thời gian hiển thị trên hộp thư điện tử hoặc theo dấu bưu điện với các tác giả gửi tác phẩm theo đường bưu điện).

3.2. Phương thức nhận tác phẩm

– Các tác phẩm gửi về cho Ban tổ chức, tác giả phải ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

– Tác phẩm tham gia cuộc vận động có thể gửi tới Ban tổ chức theo 2 hình thức:

+ Gửi tác phẩm qua email: sangtacpccc@gmail.com

+ Gửi trực tiếp theo địa chỉ: Tòa soạn Tạp chí Người Hà Nội – số 126 Nam Cao, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

(Riêng đối với thể loại nhiếp ảnh chỉ nhận ảnh tham gia cuộc vận động qua email dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 3Mb – 6Mb, độ phân giải 300dpi. Khi có kết quả ảnh được chọn triển lãm, Ban tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả gửi ảnh in kích thước 30x45cm để phục vụ cho công tác chấm chọn giải thưởng).

4. Lễ trao giải

Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 – 4/10/2021). Thời gian và địa điểm cụ thể Ban tổ chức sẽ thông báo sau.

5. Cơ cấu giải thưởng

Có tổng cộng 50 giải thưởng dành cho 05 thể loại. Cụ thể, mỗi thể loại sẽ có:

  • 01 giải Nhất (trị giá 6 triệu đồng)
  • 02 giải Nhì (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng)
  • 03 giải Ba (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng)  

–    04 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng)

  6. Sử dụng tác phẩm

          – Ban tổ chức không trả lại tác giả các tác phẩm gửi tham gia cuộc vận động.

– Ban tổ chức được quyền sử dụng tất cả các tác phẩm tham gia cuộc vận động trong các chương trình hoạt động của Ban tổ chức hoặc phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, xuất bản.

7. Thông tin liên hệ

 BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC

  • Tạp chí Người Hà Nội
  • Địa chỉ: số 126 Nam Cao – Ba Đình – Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3846 5176 – 024.3846 5092
  • Email: sangtacpccc@gmail.com
  • Thường trực BTC
  • Nhà báo Hồng Thinh – Trưởng ban Thư ký – Biên tập, Tạp chí Người Hà Nội (Mobile: 0983 602 919; Email: hanoihanoibao@gmail.com
  • Nhà báo Đặng Thủy – Phó ban Thư ký – Biên tập, Tạp chí Người Hà Nội (Mobile: 0983 600 277; Email: dangthuynhn@gmail.com

Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các tác giả để Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 thành công tốt đẹp.

Nơi nhận: UBND Thành phố (để báo cáo)
;Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội (để báo cáo)
Công an TP (để phối hợp thực hiện);
Sở Tài chính (để bố trí kinh phí);Lưu Vt.
           T/M BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban  
  đã ký   
  Nhà báo Vương Minh Huệ
Tổng Biên tập tạp chí Người Hà Nội

Tin: Tuyết Minh

Tin liên quan