Thông báo thể lệ Cuộc thi Sáng tác Văn học – Nghệ thuật về TP Hải Phòng năm 2018 – 2019

Thể lệ Cuộc thi Sáng tác Văn học – Nghệ thuật về TP Hải Phòng năm 2018 – 2019

Đề nghị anh chị em nhiệt tình hưởng ứng và tham gia cuộc thi Sáng tác Văn học – Nghệ thuật về TP Hải Phòng năm 2018 – 2019 theo thể lệ cuộc thi dưới đây.

Trân trọng cảm ơn!

Tin: Tuyết Minh  

Tin liên quan