Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; Hội NANT Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

1. Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tiếp tục triển khai in thẻ hội viên:

Thực hiện trong tháng 2/2023

2. Hội thực hiện in kỷ yếu:

Dự kiến tháng 10/2023

Số lượng: 500 cuốn (dự kiến)

3. Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức cho hội viên đi sáng tác:

Tạo điều kiện để các NSNA tiếp cận thực tiễn, có nguồn cảm hứng và sáng tạo trong việc sáng tác ảnh nghệ thuật. Phục vụ cho các cuộc thi và triển lãm; góp phần quảng bá, tuyên truyền nhiếp ảnh Hà Nội.

– Dự kiến: tổ chức 03 đoàn. Mỗi đoàn 25 hội viên

– Thời gian dự kiến: Tháng 4 – 5/2023

– Địa điểm dự kiến: vùng miền núi phía Bắc, Quảng Ninh

4. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội:

Nhằm đẩy mạnh phong trào nhiếp ảnh tại khu vực TP Hà Nội; Phát hiện những nhân tố mới để phát triển lực lượng nhiếp ảnh tại thành phố. Tạo điều kiện để các nhà nhiếp ảnh công bố các tác phẩm, giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh TP Hà Nội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

– Chủ đề:

– Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 2/2023

– Thời gian tổ chức triển lãm: Dự kiến tháng  6/2023 tại đường sách Hà Nội

5. Tổ chức tọa đàm nhiếp ảnh, mời nói chuyện chuyên đề về công tác lưu trữ ảnh, ảnh bộ cách làm phóng sự ảnh, xu hướng nhiếp ảnh trên thế giới:

– Dự kiến số lượng hội viên: 200 người, chia làm 2 đợt

– Thời gian dự kiến: Tháng 6 – 7/2023

6. Liên hoan Ảnh nghệ thuật giữa thành phố: Hội Nhiếp ảnh: Hà Nội – Huế – TP Hồ Chí Minh:

Nhằm tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa ba thành phố kết nghĩa, ba Hội Nhiếp ảnh: Hà Nội – Huế  – TP Hồ Chí Minh và tạo điều kiện để các NSNA của 3 Hội có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao chất lượng tác phẩm trong sáng tác ảnh nghệ thuật.

– Chủ đề: Qua miền di sản

– Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2023 triển khai công việc chuẩn bị

– Thời gian tổ chức triển lãm: Dự kiến tháng 8 – 9 /2023 tại Hà Nội

– Địa điểm: Đường sách Hà Nội

7. Triển lãm ảnh nghệ thuật thường niên 10/10:

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng ảnh nghệ thuật và đẩy mạnh phong trào nhiếp ảnh của Thủ đô. Phát triển lực lượng nhiếp ảnh kế cận và tạo điều kiện để giới nhiếp ảnh Hà Nội công bố các tác phẩm, quảng bá rộng rãi hình ảnh TP Hà Nội tới công chúng trong nước và quốc tế. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

– Chủ đề: Hà Nội, Lễ hội Hà Nội (dự kiến)

Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc

– Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 3 đến tháng 9 /2023

– Thời gian tổ chức triển lãm: Dự kiến  1/10/2023 tại Hà Nội

 8. Liên hoan ảnh các câu lạc bộ nhiếp ảnh trên địa bàn Hà Nội:

– Thời gian dự kiến: Tháng 9/2023

9. Tổ chức hoạt động tổng kết năm 2023:

Khép lại một năm với những hoạt động tiêu biểu, thành công

– Số lượng hội viên: 400 (dự kiến)

– Thời gian dự kiến: Tháng 12/2023.

Tin liên quan